Saes

Croeso

Croeso  i  wefan  Clwb Rygbi  “CHSOB”.  Mae`r  safle  yn  cael  ei  ddiweddaru  ar  hyn  o  bryd  ac  felly  ymddiheuriadau  am  unrhyw  anghyfleustra.

 

Mae  hanes  Clwb  Rygbi  CHSOB  yn  mynd  yn   ôl  i  1921.  Yn  1962  gwireddwyd  uchelgais  y  clwb  pan  ddaeth  yn  un  o`r  ychydig  glybiau  yng  Nghymru  i  fod  yn  berchen  ar  ei  dir  ei  hun  mewn  man  dymunol  ar  ymyl  y  ddinas. Cynhaliwyd  nifer  o  gêmau  rygbi  pwysig  ar  faes  Diamond  sydd  wedi  ei  enwi  ar   ôl  cyn  brifathro`r  ysgol,  yn  cynnwys  gêmau  yng  Nghwpan  y  Byd  i  fenywod.  Defnyddir  y  cyfleusterau  i  ymarfer  gan  garfanau  cenedlaethol  sy`n  ymweld   â`n  gwlad.

 

Ar  hyn  o  bryd  mae`r  clwb  yn  cynnal  3  thїm  dynion  ac  1  i  fenywod  ac  adran  gref    ieuenctid  ac  oedrannau  iau,  sy`n  cynnwys  tїmau  bechgyn  [dan  14,  16  ac  19]  a  2  dїm  merched  [dan  15  a  18].  Mae  cysylltiad  agos  gyda  CRICC  sy`n  adran  Gymraeg  ei  hiaith  ar  gyfer  yr  holl  oedrannau  o  dan  7  hyd  at  dan  13  oed.

 

Mae  gan  y  clwb   gyfleusterau  ardderchog  ar  gyfer  chwarae  ac  ymarfer  [3  maes]  ac  ystafell  “codi  pwysau”.  Mae  rhan  o  adeilad  y  clwb  ar  gael  i`w  logi  ar  gyfer  partїon  [yn  cynnwys  18  oed]  ac  achlysuron  arbennig  tebyg.  Os  am  fwy  o  wybodaeth  ar  sut  i`w  logi  cliciwch  yma.

 

 

 

 

6 Nations Competition

Website written, designed Rob Blunt. Maintained by Web-man Copyright 2005 CHSOB RFC.  Last updated : 12/10/2009